چین برنز Gleitlager سازنده
شرکت
محصولات
برنز Gleitlager
بلبرینگ های برنز پیچیده شده
برنز آستین برنز
گرافیت بوشینگ های پلاگین
بلبرینگ ساده بلبرینگ
یاطاقان ain های پلیمری
بوش های دوتایی
مواد بوشینگ برنز